repead.ru 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

14.10.2011 № 3178/5

Форма 13 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньоюI. Відомості про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців


Прізвище
Ім’я
По батьковіРеєстраційний номер облікової картки платника податків


Паспортні дані*: серіяномер


ІІ. Підстава для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою (необхідне відмітити)

Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особиДовідка органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особиДокумент про підтвердження факту смерті фізичної особи – підприємця відповідно до законодавства УкраїниСудове рішення про оголошення фізичної особи – підприємця померлоюСудове рішення про визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньоюIII. Відомості про особу, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця, указаної у судовому рішенні про оголошення фізичної особи – підприємця померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою


Прізвище


Ім’я
По батьковіРеєстраційний номер облікової картки платника податків
Паспортні дані*: серія
номерМісце проживання фізичної особи, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця:


УКРАЇНА
або громадянство (країн

)Область
Автономна Республіка КримРайон області
Район міста
Поштовий індекс

Місто
Селище міського типу
Селище
СелоВулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

БудинокКорпус

Тип приміщення***Тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.


Картку заповнив ___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


Продовження реєстраційної картки форми 13 (заявниками не подається)


IV. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою

(заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)


Номер запису Дата запису (дд.мм.рррр)


..


Державний реєстратор

Прізвище


Ім’я
По батькові

Місце проведення державної реєстрації

Державний реєстратор ______________________________________________________________________________________

(підпис) (дата)
Директор Департаменту взаємодії

з органами влади О.В. Зеркаль