repead.ru 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного управління юстиції у Харківській області

31.08.2011 507/2 _


Форма запиту на публічну інформацію

від юридичної особи


Розпорядник інформації Головне управління юстиції у

Харківській області

вул. Петровського, 16,

м. Харків, 61002


Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)


_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

ЗАПИТ

на публічну інформацію


Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

або
Загальний опис інформації, що запитується_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________


_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою


(Вказати поштову адресу)


Факсом


(Вказати номер факсу)

Електронною поштою


(Вказати e-mail)


Необхідне підкреслити


Посада, прізвище, ім’я,

по батькові представника запитувача
Дата запиту, підпис

Примітки:

  1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 61002, м. Харків, вул. Петровського, 16 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

на електронну адресу: just@kharkov.ukrtel.ua;

факсом: (057) 751-81-71;

за телефоном: (057) 751-81-71;

особисто: до відділу організаційного забезпечення, документування та контролю Головного управління юстиції у Харківській області, за адресою: 61002, м. Харків, вул. Петровського, 16, каб. № 7.

2. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відділу організаційного забезпечення, документування та контролю Головного управління юстиції у Харківській області та надає копію запиту особі, яка його подала.3. Форми запитів на публічну інформацію можна отримати в Головному управлінні юстиції у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 16, каб. № 7 (відділ організаційного забезпечення, документування та контролю Головного управління юстиції у Харківській області), та на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у Харківській області за адресою: justіс.kh.ua.


4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.


5. Відповідь на запит на публічну інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.


6. У разі коли запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.


7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.


8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:


10.1. Головне управління юстиції у Харківській області не володіє і не зобов’язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;


10.2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;


10.3. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

10.4. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме запит на інформацію не містить:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Головного управління юстиції у Харківській області, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.


Заступник начальника Головного

управління юстиції у Харківській області Ю.Ю.Коваленко