repead.ru   1 2 3

ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ

ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ПЕДАГОГІВ

СЦЕНАРІЙ ДІЛОВОЇ ГРИ

«ЗАНЯТТЯ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ СЕРВЕТОК У СТАРШІЙ ГРУПІ»


Мета ділової гри: проживання учасниками ролі навчаючого на занятті в ситуації авторитарної моделі взаємодії та в моделі співробітництва.

Завдання ділової гри: на власному досвіді порівняти самопочуття і емоційний стан навчаючого в різних моделях взаємодії вихователя з дітьми.

Короткий опис гри. Пропонується “пограти” в роль дітей старшої групи на занятті “Виготовлення паперової серветки” по визначеному алгоритму дій, заданим ведучим у трьох варіантах взаємодії учасників заняття.

Матеріали на занятті: три аркуші паперу, ножиці, ручка.


Інструкція № 1

ВЕДУЧА
. Діти, ви вже великі. Скоро підете до школи. Там вам треба бути дуже уважними, добре слухати вчительку і виконувати всі її вказівки, точно так, як вона говорить. Сьогодні проведемо заняття, а я перевірю, чи вмієте ви добре слухати, бути уважними і вірно виконувати завдання. Запам’ятайте, слухати тільки мене! Не відволікайтеся! З сусідом розмовляти не можна! Ні про що його не питати, робити все самостійно! Мене теж не перепитувати, питань не задавати, зосереджено працювати.

Після цього уточнюються назви геометричних фігур: квадрат, трикутник, прямокутник, катет, гіпотенуза, прямий кут, гострий кут, напрямок до правої або лівої руки, діаметр кола. (В запропонованому тут алгоритмі дещо завищений зміст знань, щоб дорослі змогли “пережити” на власному досвіді труднощі в процесі навчання у дітей).

“Сядьте, будь ласка, зручно, слухайте уважно і виконуйте мої вказівки”. (Вказівки надаються чітко, з паузами для виконання дій основної маси учасників, на відстаючих не звертається увага).

 1. З прямокутного аркуша зробіть квадрат, відрізавши зайву частину.


 2. Складіть квадрат навпіл, щоб одержати прямокутник.

 3. А тепер одержаний чотирикутник ще раз - навпіл.

 4. В ліву руку візьміть кут одержаного малого квадрата, який є центром великого квадрата.

 5. Відріжте папір так, щоб вийшло коло діаметром 2 см.

 6. З’єднайте правий верхній кут з лівим нижнім та відріжте стільки ж паперу.

 7. Зробіть те ж саме з правим кутом.

 8. Розгорніть великий квадрат і зробіть із нього великий трикутник.

 9. Складіть правий та лівий кути трикутника так, щоб вийшов малий квадрат.

 10. Зігніть його по діагоналі.

 11. Одержаний малий трикутник тримайте прямим кутом до правої руки і на правій стороні трикутника в середині відріжте папір так, щоб вийшло коло в 2 рази більше, ніж попереднє.

Не розмовляйте. Підпишіть серветку № 1 та відкладіть у бік.

Інструкція № 2

Початок інструкції як і в першій серії. Змінюються тільки умови діяльності.

ВЕДУЧА. Діти, ви можете зараз спілкуватися зі своїм сусідом, запитувати щось у нього, але тільки не відволікайте його. Мене запитувати не можна. Робіть разом, але без моєї допомоги.

 1. З прямокутника зробіть квадрат, відріжте зайву частину.

 2. Складіть квадрат по діагоналям та загладьте лінію.

 3. Зробіть з квадрату великий трикутник

 4. З великого трикутника зробіть малий, ще раз склавши його навпіл.

 5. Тримайте прямий кут цього трикутника до правої руки і відріжте верхній правий кут та трохи лівий нижній (1 см х 1см).

 6. Розкрийте великий трикутник і з нього зробіть малий квадрат, відгинаючи правий та лівий кути трикутника.

 7. Зігніть малий квадрат по діагоналі так, щоб вийшов маленький трикутник.

 8. Прямий кут до правої руки. Відрізаємо прямий кут так, щоб вийшло коло діаметром 2 см.
 9. Тримайте цей трикутник прямим (відрізаним) кутом униз і на катеті на лівій стороні в середині його відрізати папір так, щоб вийшло коло діаметром 4 см.


 10. На гіпотенузі трикутника відрізати папір так, щоб вийшло таке ж коло (діаметром 4 см), але ближче до верхнього правого кута трикутника.

Не розмовляючи, підписати серветку № 2. Пауза 5 хвилин.

ІНСТРУКЦІЯ № 3


ВЕДУЧА.
Зараз ми зробимо ще одну серветку. Ви будете дуже уважні, а якщо вам буде щось незрозуміло або якщо ви не встигаєте, то можна звернутися до мене. Можна радитися з друзями. Намагайтесь зробити все правильно.

Повторюється перший алгоритм завдання. Педагог, що проводить ділову гру, враховуючи темп діяльності всіх учасників заняття, чекає відстаючих, показує, як робити, допомагає виправити помилку.

Рефлексія. Аналіз результатів ділової гри. Після закінчення третьої серії заняття проводиться обговорювання результатів діяльності.

 1. Оцінюється вірність візерунка серветки, проводиться порівняння кількості успішної роботи за всіма трьома серіями. Як правило, найменша кількість вірних робіт у першій серії; подвоєність помилок при спільній діяльності в другій серії. В третій серії найвищий відсоток вірних робіт. Позитивний емоційний стан, продуктивність діяльності вище при співробітництві з педагогом.

 2. Контакт з однолітками не завжди був продуктивним, спостерігалось подвоєння помилкових робіт.

 3. У поведінковому репертуарі учасників гри спостерігались аналогічні дитячим форми поведінки: в авторитарному режимі тих, що навчаються і навчаючого була скутість, небажання показувати всім свою роботу.

 4. Рефлексія слухачів про самопочуття та переживання під час трьох серій експерименту показує, що при авторитарному режимі взаємодії при відсутності можливості працювати в своєму темпі та ритмі виникає роздратованість, незадоволення, почуття неповноцінності. При аналізі помилок у роботі виникає дискомфорт, бажання перетворити заняття в жарт, захиститися гумором.

Висновки. На основі власних переживань та неуспіху діяльності учасники ділової гри приходять до наступних думок:


 • дитина має право на помилку, вона вчиться на своїх помилках, але не на чужих. Необхідно створювати умови для розуміння причин помилки, для пошуку шляхів її виправлення. Дитина має право не виставляти «на показ» свою помилку. Це її особисте право – знати свою помилку та мати можливість її виправити. У педагогів повинно бути шанобливе відношення до помилок дітей;

 • виконання вербальних вказівок, від яких залежить кінцевий результат діяльності, потребує від дітей великої напруги, вольових зусиль, так як відбувається перекодування словесної вказівки в руховий (моторний) акт. Для цього потрібен час. Латентний (прихований) період рухової реакції у кожної дитини індивідуальний, тому загальні ритми діяльності не завжди доречні для виконання подібних завдань;

 • зразок, показ дій потребує ще одного перекодування – просторового. Тому «дзеркальний» показ не може збити з пантелику дитину. Їй потрібен додатковий час, щоб осмислити просторове положення зразка, тому подібного роду заняття краще проводити по підгрупах з урахуванням динамічних особливостей дітей;

 • при тотальному невиконанні групою завдання неприпустима критика, звинувачення. Необхідний пошук причин невдачі, але не пошук «винуватця».ДІЛОВА ГРА «ФІЛОСОФСЬКИЙ СТІЛ»

З ПИТАННЯ «ГУМАНІЗАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ»


МЕТА: пробудити у кожного педагога потреби і бажання ставити самому собі запитання: заради чого я йду до дітей? Що необхідно зробити сьогодні, щоб кожна дитина моєї групи почувала себе захищеною і щасливою? Чого хочу я? Які засоби я обираю для досягнення мети?

Література для опрацювання:

 • Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Київ, 2003.

 • О.В.Бойчук, Л.Б.Фесюкова. Дитячий садок із поглядом у майбутнє // Ранок, 2005.
 • В.Сухомлинський. Серце віддаю дітям//Київ, 1973.


 • Я.Ковальчук. Індивідуальний підхід у вихованні дитини // Москва, 1981.

 • Періодичні видання 2004-2007 років.

Попередня робота: за тиждень об’єднати педагогів у мікро- групи з метою підготовки до майбутнього обговорення проблеми, що запропонована.

 1. Лисанець Л.С.

Ханукова Р.О.

Радченко І.М.

Блудова Н.Ф.

Шабулда Н.Б.

Малєєва Л.П.

 1. Люта О.С.

Черкашина Л.Ф.

Хіміч Л.Ю.

Солодун Н.Л.

Бутко В.А.

Юр’єва І.О.

 1. Решетар В.А.

Черняєва І.М.

Арсенюк І.В.

Євгеньєва О.К.

Ганьшина Л.О.

Завдання для обговорення: Доведіть що:

1.Особистісно-орієнтоване навчання повинно забезпечувати розвиток і саморозвиток особистості дитини як суб’єкта пізнавальної та предметної діяльності (1 мікрогрупа)


2. Особистісно-зорієнтоване навчання має забезпечувати кожній дитині, опираючись на її здібності, нахили, інтереси, ціннісні орієнтації та суб’єктивний досвід, можливість реалізації себе в різних видах діяльності.


3. Освіченість як сукупність знань, умінь, індивідуальних здібностей є найважливішим засобом становлення духовних та інтелектуальних якостей і має бути основною метою сучасної освіти.

Завдання для кожної мікрогрупи: навести приклади, які б доводили, що зміст освіти, її засоби й методи організовуються так, щоб дитина мала можливість вибирати матеріал, його вид, форму.

Ключеві слова: розвиток, навчання, дошкільна освіта, державні стандарти, якість освіти, особистісно-орієнтована освіта.


Перспектива: філософська дискусія завершується прийняттям рішення (останнє питання формувати так, щоб воно було логічним висновком до обговорення).

Експертна група: завідувач Ісаєва Л.М., вихователь-методист Цапко Л.Т.

Час, відведений для кожної мікрогрупи: 10 хв.

Примітка: - кожній мікрогрупі придумати назву відповідно теми;

- розробити емблему до назви (мета: розвиток творчості вихователів).


ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ


Тема. Вчимося розуміти дітей.

Мета. Надати батькам інформацію про правила дипломатичного спілкування з дітьми. Ознайомити із методами підтримки дитини шляхом підвищення самоповаги. Через групову роботу забезпечити активну участь і взаємодію батьків між собою та з вихователем.


Вправа « Згода, незгода, оцінка»


Учасники об’єднуються у три групи. Кожній групі дається аркуш паперу та картка з варіантом завдання.


 1. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви висловлюєте згоду до дій вашої дитини.

 2. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви висловлюєте незгоду з діями вашої дитини.

 3. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви висловлюєте оцінку дій або вчинків вашої дитини.


На виконання завдання виділяється 5 хв. Після цього кожна група по черзі демонструє результати своєї роботи.

Висновок. Які вирази можна використати, спілкуючись дипломатично з дитиною?


ВПРАВА «ЧАШКА ДОБРОТИ»


Мета: усвідомлення поняття «добра»

Вихователі під музику для релаксації виконують завдання ведучого (музика П.Моріа).

Влаштуйтеся зручно, заплющте очі, дихайте спокійно, глибоко. Розслабтеся. Уявіть перед собою аркуш білого паперу, а на ньому – свою улюблену чашку. Розмалюйте уявно її так, як вам хочеться. А тепер ще раз розгляньте чашку. Наповніть її по вінця улюбленим напоєм. А тепер уявіть іще одну чашку, порожню, і відлийте в неї. А поряд іще порожня… І ще… Відлийте в усі чашки свого улюбленого напою. А тепер зазирніть у свою чашку. Вона знову повна! Що з нею трапилося? Ця чашка стала особливою - чарівною. Адже вона наповнилась вашою добротою. Розплющте очі. Спокійно і впевнено скажемо: «Це я! У мене є така чашка!»ДІЛОВА ГРА

« Я ЗНАЮ…»

Мета. Закріпити знання вихователів про форми роботи з сім’єю.


ХІД ГРИ

Учасники об’єднуються у дві групи. Кожній групі дається аркуш паперу та картка з варіантом завдання.


 1. Складіть перелік форм роботи з сім’єю, які відносяться до збору та обміном інформацією.

 2. Складіть перелік форм роботи з сім’єю, які відносяться до спільної діяльності педагогів та батьків.

ВИСНОВОК. Які форми роботи можна використати, де педагоги та батьки виступають як партнери-однодумці ?

ДОДАТОК


Збір та обмін інформацією


Діагностика сім’ї (відвідування вдома, анкети, тести)

Підвищення педагогічних знань:

- батьківські куточки (інформаційні куточки, папки-пересувки, бібліотечка для батьків)

- батьківські збори групові (лекції, консультації, бесіди);

- батьківські збори загальні (дні відкритих дверей, конференції, бесіди за круглим столом, семінари, усні журнали)

Спільна діяльність


Свята (розваги, конкурси, змагання, вікторини)

Виставки: поробок із природного та штучного матеріалу; малюнків, дидактичних посібників.РЕФЛЕКСІЯ БУДЬ-ЯКОГО МЕТОДИЧНОГО ЗАХОДУ

ВПРАВА «ВАЛІЗА, М’ЯСОРУБКА, КОРЗИНА»


Мета: провести загальну оцінку заходу.

Час виконання: 10 хв.

Обладнання: підготовлені та прикріплені до стіни три великі аркуші паперу. На одному з них намальована велика валіза, на другому – м’ясорубка, на третьому – корзина;

по 3 різнокольорові аркуші для кожного учасника (наприклад: червоний, жовтий та синій).ХІД ВИКОНАННЯ

Пропоную кожному учаснику написати свої враження від заходу та приклеїти на закріплені на стіні малюнки.

На жовтому аркуші написати найважливіше, що особисто отримав від семінару, що він бажає забрати з собою та використати у своїй діяльності. Відповіді учасники розміщують на малюнку, де зображена «валіза».

Червоний аркуш – те, що виявилося цікавим для учасника, але поки що він не знає, як використати у своїй роботі. Тобто, те, що необхідно допрацювати, домислити. Приклеюється до малюнка, на якому зображено «м’ясорубку».

На синьому аркуші – те, що було непотрібне, нецікаве, те, що учасник не використовуватиме в роботі. Написане необхідно приклеїти до малюнка із зображенням «корзини для сміття».


ІГРОВА ВПРАВА «ЗАСВІТИЛО СОНЕЧКО»

Мета:


 • визначення доцільності й користі для кожного слухача;

 • розкриття унікальності колеги;

 • стимулювання підвищення рівня компетентності вихователів та прояву творчості.

Матеріал: площинне «сонечко» та промінчики, що легко кріпляться до нього.


ХІД

Учасникам пропонується прикріпити свій «промінчик» до «сонечка», озвучивши при цьому відповідь на запитання:

 • Яку користь отримала?

 • Що сподобалося найбільше?

 • В своїй роботі я обов’язково використаю…


2

3

50


4

49

5

48

6

47

7

46

8

45

9

44

10

43

11

42

12

41

13

40

14

39

15

38

16

37

17

36

18

35

19

34

20

33

21

32

22

31

23

30

24

29

25

28

26

27


<< предыдущая страница