repead.ru 1

Відділ освіти Красилівської райдержадміністрації


Районний методичний кабінет


Готуємось до проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9-х та

11-х класах у 2010-2011 навчальному році.

( на допомогу керівникам

та учителям-предметникам

загальноосвітніх шкіл)


м.Красилів – 2011 рік


У Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 27.08.2010 року № 778, визначено, що навчання у випускних (4,9,11-х класах) завершується державною підсумковою атестацією.

ДПА - це форма контролю за відповідністю освітнього рівня учнів-випускників відповідним навчальним програмам.

ДПА - це серйозне випробування не тільки для учнів, а й для педагогів кожного загальноосвітнього навчального закладу.

Щоб провести державну підсумкову атестацію на належному рівні, необхідно своєчасно та ретельно підготовити до неї всіх учасників навчально-виховного процесу (педагогів, учнів та їхніх батьків).

І. Керівникам навчальних закладів:

1. Нормативно-правова база з питань завершення 2010-2011 навчального року, проведення ДПА:


 • Конституція України;

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад; • «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (із змінами), затверджене наказом Міністерства освіти і науки України №94 від 18.02.2008 р., зареєстроване Міністерством юстиції України за №151/14842 від 27.02.2008 р., зміни до розділу VI, затверджені наказом МОН № 1116 від 23.11.2010 року, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.12.2010 року за № 1237/18532;


 • наказ МОН України «Про підготовку до проведення у 2010-2011 н.р. державної підсумкової атестації учнів системи загальної середньої освіти» від 27.10.2010 року № 1017;

 • наказ МОН України «Про надання грифа Міністерства освіти і науки України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації у 2010-2011 н.р.» від 09.02.2011 року № 117;
 • лист Міністерства освіти і науки України №1/9-950 від 30.12.2010 р. «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010-2011 н.р.»;

 • лист Міністерства освіти і науки України «Про особливості державної підсумкової атестації з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 н.р.» від 20.01.2011 року № 1/9-33;

 • лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-109 від 17.02.2011 року «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 н. р. »;

- наказ управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації № 177-но від 15.03.2011 року «Про порядок проведення

державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2010-2011 н. р. »;

 • наказ управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації № 231-но від 04.04.2011 року «Про внесення змін до наказу від 15.03.2011 № 177-но «Про порядок проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2010-2011 н. р. »;
 • наказ відділу освіти Красилівської райдержадміністрації від 12.01.2011 року № 4 «Про порядок закінчення 2010/2011 н.р. та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району»;


 • «Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №319 від 14.04.2008 р., зареєстрована Міністерством юстиції України №383/15074 від 06.05.2008 р.;
 • методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-61 від 06.02. 2008 р.);

 • Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ Міністерства освіти і науки України №186 від 17.03.2008 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.04.2008 р. № 279/14970);

 • Положення про Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та Похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (наказ Міністерства освіти і науки України №187 від 17.03.2008 р.);

- «Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України №371 від. 05.05.2008 р.;

 • «Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку документів про освіту для загальноосвітніх навчальних закладів», затверджений Міністерством освіти і науки України від 13.08.2007 р. №737, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.10.2007 р. №1129/14396;
 • «Інструкція про звільнення від екзаменів учнів загальноосвітніх закладів України за станом здоров'я», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 19.01.1996 р. №25/20;


 • наказ Міністерства освіти і науки України №496 від 03.06.2008 р. «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України № 432 від 19.05.2008 року «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.06.2008 року за № 498/15189.2. Графік, форма та тривалість проведення ДПА:

за курс початкової школи: 17.05. - з математики;

18.05. - з читання;

19.05. - з української мови;

за курс основної школи:

31.05. - з української мови;

04.06.- з географії;

07.06. - з математики;

10.06. - з біології;

15.06. - з іноземної мови (або іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу, або того, що вивчається поглиблено);

за курс старшої школи: 20.05. - з української мови (переказ);

23.05. - з історії України або математики (у класах універсального профілю), або профільного предмета в класах з профільним навчанням (при вивченні двох профільних предметів (наприклад, фізики і математики у фізико-математичному профілі) атестацію складають із одного з них за вибором учня, а другий профільний предмет може обиратися для складання атестації як предмет за вибором);

26.05 - з предмета за вибором учнів.

Державну підсумкову атестацію з предметів, що проводиться у письмовій формі, розпочинати о 9.00 год, а в усній формі - для першої групи - о 9.00, для другої групи - о 14.00. У разі потреби, інший час для проведення ДПА має бути погоджений у відділі освіти.


Варіанти завдань III та IV частини атестаційної роботи з математики:

11 класах будуть оголошуватись по обласному радіо о 8 год 55 хв

23.05.2011 р. (для учнів, які навчались у класах з профільним навчанням та у

класах універсального профілю);

26.05. 2011 р. - для учнів, які вибрали математику;

9 класах будуть оголошуватись по обласному радіо о 8 год 55 хв

07.06.2011р.

Тривалість державної підсумкової атестації з навчальних предметів різна: У 4-х класах - одна академічна година.

Для учнів основної та старшої школи може тривати одну астрономічну годину, 90 хвилин, 150 хвилин. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують завдання протягом 180 хвилин. ДПА з фізичної культури проводиться в один день. На виконання тестових завдань відводиться 45 хвилин, практичних завдань - 90 хвилин. Загальна тривалість - не більше 3 академічних годин. Відлік часу з кожного навчального предмета ведеться по-різному: з української мови - від початку читання вчителем тексту переказу, з математики (та інших предметів за письмовою формою складання) - від початку роботи учнів над завданнями.

3. Вибір навчальних предметів для державної підсумкової атестації.


Листом МОН України № 1/9-109 від 17.02.2011 року визначено, що у початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів 4-х класів з української мови (мова і читання) та математики.


ДПА в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, математики, географії, біології, а також з іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу. У класах (групах) з поглибленим вивченням навчальних предметів предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

У старшій школі ДПА проводиться з трьох навчальних предметів: української мови; профільним навчальним предметом (для учнів, які навчалися у класах із профільним навчанням), історії або математики (для учнів, які навчалися в універсальному профілі) та навчальним предметом за вибором.


4.Створення державних атестаційних комісій.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти № 94 від 18.02. 2008 року державні атестаційні комісії створюють:


 • за освітній рівень початкової загальної середньої освіти у складі -
  голови (директор школи або його заступник) та учителя, який
  викладає у цьому класі;

 • за освітній рівень базової загальної середньої освіти у складі - голови
  (директор школи або його заступник) та членів комісії: учителя, який
  викладає у цьому класі, та учителя цього ж циклу предметів;

 • за освітній рівень повної загальної середньої освіти у складі - голови
  (директор школи або його заступник) та членів комісії: учителя, який
  викладає у цьому класі, та не менше двох членів комісії цього самого
  циклу предметів.

Слід пам'ятати, що головою державної атестаційної комісії не може бути директор чи його заступник, якщо викладає у цьому класі навчальний предмет, з якого проводиться державна підсумкова атестація. За наявності паралельних класів у школі може бути створено декілька державних атестаційних комісій з навчального предмета, з якого проводиться ДПА.

На голів державних атестаційних комісій покладається відповідальність за об'єктивність проведення державної підсумкової атестації та дотримання порядку її проведення.


5. Перевірка результатів державної підсумкової атестації:

- претендентів на нагородження медалями з української мови буде проводитись 20 травня, з математики – 23 травня 2011 року.


- претендентів на отримання свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою буде проводитись з української мови 31 травня, з математики – 7 червня 2011 року.

6.Підготовка педагогів, учнів та їхніх батьків до проведення ДПА.


Результати державної підсумкової атестації – це не лише визначення рівня успішності учнів, а й певний підсумок роботи як окремого учителя, так і всього педагогічного колективу.

Керівник навчального закладу заздалегідь повинен ознайомити педагогів, учнів та їхніх батьків з вимогами до проведення ДПА, використовуючи різні форми роботи:


 • засідання педагогічних рад;

 • консультації;

 • індивідуальні бесіди;

 • інструктажі.

З метою чіткої організації проведення ДПА у навчальному закладі всі учасники навчально-виховного процесу мають добре знати алгоритм своїх дій до проведення, під час проведення та після проведення підсумкової атестації.


7. Алгоритм дій керівника загальноосвітнього навчального закладу з проведення державної підсумкової атестації.


До проведення

-Скласти план підготовки до державної підсумкової атестації.

-Вивчити нормативно-правові документи з питань проведення державної підсумкової атестації.

-Ознайомити педагогічний колектив з нормативно-правовими документами з питань проведення державної підсумкової атестації.

-Організувати проведення анкетування учнів щодо вибору ними навчального предмета, з якого вони складатимуть державну підсумкову атестацію.

-Ознайомитися з результатами анкетування.

-Ознайомити учнів, які за станом здоров'я можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації, та їхніх батьків з переліком документів, що необхідно подати.

-Розглянути на засіданні педагогічної ради питання щодо звільнення учнів різних категорій від державної підсумкової атестації.

-Затвердити наказом рішення педагогічної ради навчального закладу про допуск екстернів до державної підсумкової атестації.

-Підготувати наказ про створення у навчальному закладі державних атестаційних комісій.


-Створити апеляційні комісії для забезпечення об'єктивного проведення державної підсумкової атестації з кожного навчального предмета.

-Пам'ятати, що голови державних атестаційних комісій є відповідальними за об'єктивність проведення державної підсумкової атестації та дотримання порядку її проведення.

-Провести збори з учнями випускних класів та їхніми батьками з питань складання державної підсумкової атестації.

-Скласти та затвердити розклад консультацій та проведення державної підсумкової атестації.

-Ознайомити педагогічний колектив, учнів та їхніх батьків з розкладом проведення консультацій і державної підсумкової атестації.

-Ініціювати проведення практичним психологом відповідної роботи з учнями та їхніми батьками, учителями щодо підготовки й успішного проведення державної підсумкової атестації.

-Налаштувати педагогічний колектив на успішне проведення державної підсумкової атестації.

-Побажати успіхів учителям, учням напередодні державної підсумкової атестації (окремо зайти до кожного класу, в учительську).

-Контролювати підготовку до державної підсумкової атестації.

-Визначити чергових у приміщеннях навчального закладу під час проведення державної підсумкової атестації.

-Не допускати втручання у проведення державної підсумкової атестації та визначення її результатів осіб, які не є членами державних атестаційних комісій.


Під час проведення

-Прийти на роботу завчасно.

-Перевірити готовність педагогічних працівників до проведення державної підсумкової атестації.

-Створити комфортні психологічні та безпечні умови в навчальному закладі під час проведення державної підсумкової атестації.

-Бути спокійним і впевненим.

-Пам'ятати, що під час проведення державної підсумкової атестації, крім членів державних атестаційних комісії, можуть бути присутні особи, уповноважені органами управління освітою.


-Зустріти їх, провести до кімнати навчального кабінету, де проходить державна підсумкова атестація.

-Простежити, щоб результати державної підсумкової атестації занесли до протоколу встановленого зразка.

-Простежити, щоб результати державної підсумкової атестації екстернів зафіксували в окремому протоколі, у правому верхньому кутку якого зазначено:«Екстернат».


Після проведення

-Зустрітися з учителями, учнями. Вислухати їх, підтримати, побажати успіхів під час проведення державної підсумкової атестації з інших навчальних предметів.

-Забезпечити учителям належні умови для перевірки робіт.

-Ознайомитися з результатами державної підсумкової атестації з різних навчальних предметів.

-Проаналізувати результати державної підсумкової атестації, обговорити їх з педагогічним колективом.

-Проаналізувати дотримання порядку проведення державної підсумкової атестації та об'єктивність оцінювання її результатів.

-Проконтролювати, щоб протоколи державних атестаційних комісій про результати державної підсумкової атестації та матеріали державної підсумкової атестації зберігалися три роки у загальноосвітньому навчальному закладі.

-Пам'ятати, що зауваження і пропозиції щодо дотримання порядку проведення державної підсумкової атестації та об'єктивності оцінювання результатів державної підсумкової атестації, що проводилася у письмовій формі, можуть подаватися до шкільної апеляційної комісії протягом трьох робочих днів після оголошення результатів атестації; до районної апеляційної комісії – не пізніше трьох робочих днів після оголошення результатів розгляду шкільною апеляційною комісією.

-Пам'ятати, що матеріали державної підсумкової атестації розглядаються апеляційними комісіями не більше трьох робочих днів після подання обгрунтованої заяви.


ІІ. Учителям –предметникам:

До проведення


- Актуалізуйте вже засвоєний програмовий матеріал навчальних предметів протягом травня.

- Ознайомте учнів із організаційними моментами проведення державної підсумкової атестації.

- Зверніть увагу на те, щоб навчання у випускних класах не перетворилося на «натаскування» учнів і таким чином не втратило основної мети – гармонійного розвитку кожного учня як особистості.

- Ознайомте учнів зі збірниками завдань з кожного навчального предмета, з якого вони складатимуть державну підсумкову атестацію.

- Повідомте учням дату, час та місце проведення консультацій.

- Проводьте консультації, починаючи з того програмового матеріалу навчального предмета, який учні засвоїли найгірше.

- Підготуйте для проведення консультації, окрім теоретичного матеріалу, практичні завдання для закріплення навичок роботи учнів з художніми текстами, історичними і географічними картами тощо.

- Налаштуйте учнів на те, що у них усе вийде.

- Нагадайте учням дату, час та місце проведення державної підсумкової атестації.

- Повідомте батькам дату, час та місце проведення державної підсумкової атестації, перелік навчальних предметів, з яких проводитиметься державна підсумкова атестація.

- Напередодні державної підсумкової атестації підготуйте робоче місце, підготуйте навчальний кабінет.


Під час проведення

- Не дивіться поверх голів учнів чи в сторону, «ловіть» погляди учнів, оголошуючи завдання, - ваша підтримка їм дуже потрібна.

- Оголошуйте завдання, змінюючи тональність голосу, повільно та чітко проговорюйте важливі терміни, робіть невелику паузу до і після найбільш важливих повідомлень.

- Підтримуйте учнів своїм поглядом, усмішкою.


Після проведення

- Усної державної підсумкової атестації:

зберіть учнів у навчальному кабінеті,

оголосіть її результати;


проаналізуйте основні помилки учнів (не називаючи жодного прізвища!) з метою недопущення їх у майбутньому;

знайдіть слова, щоб підтримати та підбадьорити учнів;

будьте щирими, побажайте успіхів учням.

- Письмової державної підсумкової атестації:

зустріньтеся з учнями;

підтримайте та заспокойте їх;

порадьте учням відпочити і спланувати свої дії щодо підготовки до державної підсумкової атестації з інших навчальних предметів.

обговоріть з учнями запитання та проблеми, які виникли у них під час складання державної підсумкової атестації.

перевіряйте роботи учнів після відпочинку.


ІІІ. Поради учням щодо складання державної підсумкової атестації.

До складання

- Складіть план підготовки до державної підсумкової атестації на кожний день, чітко визначте обсяг матеріалу, який ви вивчатимете (розділ, тема тощо).

- Під час підготовки до державної підсумкової атестації з будь-якого навчального предмета структуруйте матеріал за допомогою планів, схем. Робіть це у письмовому вигляді. Адже досить часто буває так: вам здається, що ви все знаєте, пам'ятаєте, а коли починаєте відповідати – ваша відповідь виходить уривчастою, фрагментарною.

- Перегляньте спочатку весь матеріал і раціонально сплануйте його вивчення: наприклад, якщо потрібно вивчити 100 питань за чотири дні, то у перші два дні вивчіть 70% усього обсягу, третього дня – решту питань, четвертого – повторіть вивчене. При цьому складні питання чергуйте з простішими.

- Розпочніть заняття з найважчого матеріалу, який знаєте найгірше. Якщо не можете щось згадати, запишіть на аркуші запитання, які ви можете поставити учителю під час консультації.

- Намагайтеся зрозуміти матеріал, що вивчаєте, а не механічно його запам'ятовувати.

- Не вивчайте новий матеріал безпосередньо перед державною підсумковою атестацією, робіть це заздалегідь.


- Пам'ятайте, що інформація, одержана на консультації перед державною підсумковою атестацією, буде корисною для вас.

- Не забудьте під час консультації поставити педагогу ті запитання, які вас найбільше хвилюють.

- Робіть шпаргалки за бажанням, це сприяє закріпленню знань, однак пам'ятайте, що користуватися ними під час державної підсумкової атестації не можна.

- Проговоріть батькам плани своїх відповідей на запитання.

- Повторіть плани відповідей на запитання напередодні державної підсумкової атестації, акцентуйте увагу на найважчих.

- Не забудьте прийти на консультацію.

- Ляжте раніше спати напередодні державної підсумкової атестації, а ранок у жодному разі не розпочинайте «зубрінням».

- Чергуйте заняття і відпочинок під час усього періоду підготовки до державної підсумкової атестації.

- Не думайте про те, що не впораєтесь із завданнями, навпаки подумки уявляйте собі картину успіху.

- Прийдіть на державну підсумкову атестацію завчасно.


Під час складання

- Усної державної підсумкової атестації:

-візьміть білет, назвіть його номер;

-сядьте на місце, заспокойтеся;

-прочитайте завдання;

-зосередьтесь і спробуйте зрозуміти зміст завдань;

-складіть детальний план відповіді, запишіть важливі визначення, формули, схеми;

-готуючи конспект відповіді, не намагайтеся записати все слово в слово.;

-відшліфуйте і зафіксуйте першу фразу своєї відповіді, яка має бути змістовною і стилістично бездоганною;

-пам'ятайте, що таблиці, плакати тощо, що є у вашому розпорядженні під час державної підсумкової атестації, - це ваші помічники, тому що у них міститься значна частина інформації, необхідної для відповіді;

-починайте відповідь з оголошення її плану. У цьому випадку екзаменатор з перших хвилин оцінить не тільки коло питань, що ви будете розглядати, а й вашу здатність логічно мислити та грамотно будувати відповідь;


-висловлюйтеся логічно;

-супроводжуйте відповідь узагальненнями, викладом закономірностей;

-тримайтеся впевнено, відповідайте чітко, але неголосно;

-намагайтеся, щоб ваша відповідь на кожне запитання тривала не більше 5-7 хвилин;

-не виправдовуйтеся, якщо ви допустили у відповіді неточність;

-проаналізуйте свою помилку, спробуйте показати екзаменаторам, що ця помилка випадкова і надалі ви її не допустите. Будьте спокійними. У такій ситуації лише ясність і чіткість вашого мислення допоможуть спростувати негативний ефект помилки;

- не хвилюйтеся, якщо не знаєте, як відповідати на запитання, спробуйте зібратися з думками. Згадайте все, що стосується даної теми;

- не говоріть відразу, що не можете відповісти на запитання, це відчуття може бути помилковим.

- Письмової державної підсумкової атестації:

-не сподівайтеся на допомогу екзаменатора, якщо вам не зрозумілий текст завдання. Екзаменатор має право давати пояснення, якщо текст завдання погано надрукований;

-почніть розв'язувати найлегше, на вашу думку, завдання. Заплутана умова ще не говорить про складність завдання. Зберіться з думками та починайте працювати. У вас все вийде!;

-не зациклюйтеся на тому завданні, яке не можете розв'язати, спробуйте розв'язати інше. Можливо, успіх розв'язання легшого завдання додасть вам упевненості, і ви зможете впоратися зі складнішим.

-будьте уважними, запам'ятайте вказівки учителя щодо підписання роботи, заповнення певних бланків (якщо це необхідно) та виконання завдань.

-сконцентруйтеся після організаційних моментів – для вас тепер є лише текст завдань і час для їх виконання.

-прочитайте завдання двічі і обов'язково до кінця, зрозумійте, що від вас вимагається;

-не поспішайте, оскільки можете неправильно зрозуміти умови завдань;

-думайте лише про виконання того завдання, яке виконуєте, а не всіх відразу;


-перевірте виконане завдання;

-прислухайтеся до своєї інтуїції.


Після складанння

- Зателефонуйте батькам. Пам'ятайте, що вони хвилюються за вас.

- Проаналізуйте ваші помилки, щоб не припуститися їх у майбутньому.

- Відпочиньте у цей день, а вже з наступного починайте готуватися до державної підсумкової атестації з іншого навчального предмета.

- Під час підготовки до державної підсумкової атестації з іншого навчального предмета врахуйте вже набутий вами досвід.